Foster Road Elementary School — Bell Schedules

Regular Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
All Grades TK-5 8:15 AM 2:32 PM 377 min
PreK SpEd 9:00 AM 12:30 PM 210 min
Regular Day Recess Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
TK 9:25 AM 9:45 AM 20 min
Kindergarten 9:25 AM 9:45 AM 20 min
First Grade 9:50 AM 10:10 AM 20 min
Second Grade 9:50 AM 10:10 AM 20 min
Third Grade 10:15 AM 10:35 AM 20 min
Fourth Grade 10:35 AM 10:55 AM 20 min
Fifth Grade 10:35 AM 10:55 AM 20 min
PreK SpEd 10:15 AM 10:35 AM 20 min
TK-2 FAST Class 9:50 AM 10:10 AM 20 min
Regular Day Lunch Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
TK 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Kindergarten 11:05 AM 11:35 AM 30 min
First Grade 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Second Grade 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Third Grade 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Fourth Grade 12:10 PM 12:40 PM 30 min
Fifth Grade 12:15 PM 12:45 PM 30 min
PreK SpEd 11:05 AM 11:35 AM 30 min
TK-2 FAST Class 11:10 AM 11:45 AM 35 min
Minimum Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
All Grades TK-5 8:15 AM 1:00 PM 285 min
PreK SpEd 9:00 AM 12:30 PM 210 min
Minimum Day Recess Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
TK 9:45 AM 9:55 AM 10 min
Kindergarten 9:45 AM 9:55 AM 10 min
First Grade 10:05 AM 10:15 AM 10 min
Second Grade 10:05 AM 10:15 AM 10 min
Third Grade 10:25 AM 10:35 AM 10 min
Fourth Grade 10:35 AM 10:45 AM 10 min
Fifth Grade 10:35 AM 10:45 AM 10 min
Mimimum Day Lunch Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
TK 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Kindergarten 11:05 AM 11:35 AM 30 min
First Grade 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Second Grade 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Third Grade 12:25 PM 12:55 PM 30 min
Fourth Grade 12:10 PM 12:40 PM 30 min
Fifth Grade 12:15 PM 12:45 PM 30 min
PreK SpEd 11:05 AM 11:35 AM 30 min
TK-2 FAST Class 11:10 AM 11:40 AM 30 min
Foster Road Elementary School - 13930 East Foster Road, La Mirada, CA 90638 - Phone: (562) 210-2790 - Fax: (562) 404-3952